Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Komunikat
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wichowie
2019-07-17 11:33:56
Spotkanie informacyjne z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z programem "Rodzina 500+" na każde dziecko
2019-07-16 09:27:29
OBWIESZCZENIE SUSZA ROLNICZA
2019-07-03 08:32:42
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu w sprawie obowiązkowego badania bydła
2019-06-26 13:56:32
Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Jabłonów dz. 546 o pow. 0,1412ha
2019-06-24 13:52:04
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy
2019-06-14 14:40:19
Odbór zużytych opon
2019-06-06 08:10:58
Legendarny plakat na obchody 30. rocznicy wyborów czerwcowych
2019-06-04 15:27:16
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznego w Jabłonowie (gm. Brzeźnica)
2019-06-04 13:02:19
Ogłoszenie przetargu na maszyny i urządzenia rolnicze w GZU
2019-05-25 05:12:53
Nabór, na stanowisko pracownika socjalnego
2019-05-20 09:50:16
I N F O R M A C J A - dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019-05-07 14:20:48
Cyfrowa Majówka - konkurs
2019-04-29 11:11:53
Powiadomienie o rozpoczęciu odstrzału redukcyjnego dzików na podstawie decyzji Starosty Żagańskiego z dn. 6 lutego 2019 r., znak sprawy: ROŚiB.6150.31.2018
2019-04-29 10:36:25
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w 2019 roku. organizowane przez KRUS
2019-04-16 12:43:16
Zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działki nr 250/2 o pow. 0,02 ha w Brzeźnicy.
2019-04-12 12:27:30
Harmonogram zebrań sołeckich w gminie Brzeźnica, na których będzie wybierany Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej na okres kadencji 2019- 2024
2019-03-31 13:48:33
Odszedł kolega Roman Bendiuł
2019-03-28 09:57:49
Informacja o odstrzale dzików na terenie gmin powiatu żagańskiego
2019-03-22 13:46:20
Informacja o jakości wody do spożycia w Jabłonowie
2019-03-21 10:43:32
Informacja dla hodowców świń
2019-03-19 13:58:55
Informacja o ustnym przetargu na sprzedaż działki nr 11/13 o pow. 0,2179 ha., w obrębie Chotków w dniu 19 kwietnia 2019 r.
2019-03-19 13:44:05
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
2019-03-14 12:52:59
Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw
2019-03-14 12:46:50
Odeszła nasza koleżanka Ania Burchardt
2019-03-08 14:12:36
Zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci, które odbędzie się 22.03.2019 r. w Bibliotece w Chotkowie.
2019-03-08 12:41:47
Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 780/10 w obrębie Brzeźnicy
2019-03-06 12:32:30
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.
2019-03-04 07:57:14
Zapraszamy na szkolenie nt.: „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.”
2019-03-04 07:54:54
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
2019-02-26 13:56:54
Informacja o powstaniu środowiskowego Domu Samopomocy w Szprotawie
2019-02-12 10:06:46
Zaproszenie do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej firmy.
2019-02-11 12:17:51
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brzeźnica
2019-02-07 15:17:04
„Lubuska Aktywizacja Młodych”
2019-02-06 09:44:50
25.01 Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
2019-01-25 14:02:55
Zapraszamy do udziału w projekcie PN." Integracja społeczno-zawodowa szansą na przyszłość dla 50 mieszkańców województwa lubuskiego"
2019-01-25 11:32:03
Recykling jest niezbędny! Konkurs ekologiczny Mistrz recyklingu V edycja 2018/19
2019-01-17 08:37:59
Informacja związana z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2019-01-14 15:01:29
Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego
2019-01-11 11:52:08
Informacja dotycząca powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
2019-01-09 13:00:01
Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych/odpadów pozostałych po segregacji, odpadów segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu GMINY BRZEŹNICA
2019-01-09 10:49:48
Ogłoszenie Wójta Gminy Brzeźnica o zamówieniu
2019-01-09 09:40:48
Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
2019-01-08 14:37:12
Informacja dotycząca zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzeźnica
2019-01-03 14:46:40
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku
2018-12-19 14:17:22
Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
2018-12-19 14:10:08
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert
2018-12-19 13:57:05
Informacja dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
2018-11-30 07:48:39
Sprawozdanie dotyczące przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018-11-14 14:21:46
Informacja o rezultatach zadania pn. "Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeźnica w 2018 r." – szkodliwość wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko.
2018-11-09 14:07:25
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
2018-11-09 14:04:03
Konsultacje dot. programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2018-10-16 08:30:22
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie pragnie poinformowaćo realizacji projektu pn. "Misja Natura"
2014-03-11 11:50:36
Gmina Brzeźnica z dotacjami na zabytki
2014-02-27 07:18:16

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2019     |    Projekt i wykonanie © IM
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj