Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Komunikat
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT
2021-01-18 10:19:18
Szczepienie przeciwko COVID-19.
2021-01-14 14:15:31
Demografia Gminy Brzeźnica w 2020 r.
2021-01-11 08:33:53
Multimedialna prezentacja wraz z albumem pt. "Lubuskie inteligentny rozwój regionu. 30 lat samorządności. 20 lat województwa"
2020-12-29 12:31:40
Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych edycja 2021- skorzystaj
2020-12-28 14:25:58
Skorzystaj z usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021
2020-12-28 14:21:14
Życzenia świąteczne
2020-12-20 23:47:40
Komunikat GZU
2020-12-16 11:12:26
24.12.2020 r. Urząd Gminy i GOPS będą zamknięte
2020-12-16 11:11:07
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeźnica - Ankieta
2020-11-30 12:51:56
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeźnica - Ankieta
2020-11-30 12:51:56
Programu Instytutu Książki. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Gminna biblioteka jako beneficjent.
2020-11-27 00:46:13
Program "Wspieraj Seniora"
2020-11-22 20:11:54
Remont kaplicy pasyjnej w Jabłonowie
2020-11-20 12:59:32
Zakup nowości do bibliotek publicznych 2020 w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
2020-11-20 07:22:01
GZU ogłoszenie - opłata za wodę
2020-11-16 13:54:25
Wyniki konsultacji dotyczącymi projektu uchwały Rady Gminy w Brzeźnicy w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2021 rok Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi
2020-11-05 12:38:28
Ogłoszenie GZU
2020-11-03 09:16:42
Komunikat
2020-10-23 10:49:57
Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu żagańskiego w 2020 roku
2020-10-22 12:24:42
„Liczy się rolnictwo” – trwa Powszechny Spis Rolny 2020
2020-10-20 07:54:11
Zmiana sposobu pracy urzędu gminy!
2020-10-14 14:12:58
Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy oraz Filia w Chotkowie zaprasza do udziału w kampanii Mała Książka – Wielki Człowiek
2020-10-12 07:14:22
28.10.2020 r w świetlicy wiejskiej w Jabłonowie odbędzie się szkolenie uzupełniające z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.”
2020-10-06 13:19:21
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku publicznego na rok 2021
2020-10-02 11:07:29
W dniach 15-16.10.2020 r o godzinie 900 w świetlicy wiejskiej w Bobrzanach odbędzie się szkolenie podstawowe z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.”
2020-10-01 15:15:39
Jubileusz 10-lecia Zespołu Górali Czadeckich ,, STANOWIANIE”
2020-10-01 15:13:03
Sołtys i Rada Sołecka w Wichowie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 29.09.2020r.
2020-09-29 14:21:21
Deklaracja Dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica
2020-09-24 14:21:45
Informacja o rezultatach zadania pn. "Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2020 r"
2020-09-22 14:42:47
Utylizacja azbestu informacja dot. uzyskanego dofinansowania z NFOSiGW
2020-09-22 14:41:33
Susza komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2020-09-22 13:28:02
O G Ł O S Z E N I E Sołtys wsi Chotków zaprasza mieszkańców na Z E B R A N I E W I E J S K I E
2020-09-22 13:23:37
ogłoszenie dnia 30.09.2020 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Jabłonowie odbędzie się szkolenie dla rolników
2020-09-21 12:28:06
Brzeźnicki Pasionek
2020-09-18 12:50:26
SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO MARKI STAR 200 STANOWIĄCEGO MIENIE GMINY BRZEŹNICA
2020-09-18 12:46:24
ZAWIADOMIENIE ZEBRANIE WIEJSKIE W STANOWIE 25.09.2020r. (Piątek)
2020-09-17 10:11:20
O G Ł O S Z E N I E Sołtys wsi Przylaski zaprasza na zebranie wiejskie 24.09.2020r.
2020-09-16 10:35:24
ZEBRANIE WIEJSKIE W KARCZÓWCE 24.09.2020r. (czwartek)
2020-09-15 11:23:21
OGŁOSZENIE Sołtys wsi Brzeźnica zaprasza mieszkańców na Z E B R A N I E W I E J S K I E W BRZEŹNICY
2020-09-14 08:18:26
OGŁOSZENIE - Sołtys wsi Jabłonów zaprasza mieszkańców na Z E B R A N I E W I E J S K I E W JABŁONOWIE
2020-09-14 08:10:11
OGŁOSZENIE - Sołtys wsi Wrzesiny zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie we Wrzesinach
2020-09-14 07:23:04
OGŁOSZENIE – Zebranie wiejskie w Marcinowie
2020-09-10 11:38:13
Brzeźnicki Pasionek - zapraszamy 12.09 (sobota)
2020-09-09 08:37:55
Urząd Gminy od 7.09.2020 przywrócił pełną bezpośrednią obsługę.
2020-09-07 13:59:46
Powszechny Spis Rolny 2020 - stanowisko komputerowe do samospisu w UG Brzeźnica
2020-09-02 13:21:40
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021
2020-08-31 11:38:17
Zielone Targi w powiecie Żagańskim 19 Września (sobota)
2020-08-31 08:41:00
1 września rozpoczynamy Powszechny Spis Rolny 2020‼
2020-08-31 08:37:37
UWAGA ! Od dnia 17 sierpnia 2020 r. do odwołania urząd będzie nieczynny dla interesantów
2020-08-14 14:22:06
Nowe ognisko ASF. wirus lubuskim
2020-08-04 23:58:09
Nowy sprzęt komputerowy w bibliotece.
2020-07-30 14:39:33
Powszechny spis rolny 2020
2020-07-17 07:27:59
Informacja, dotycząca oszacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.
2020-07-03 12:29:19
Projekt „KUŹNIA AKTYWNYCH POZYTYWNYCH 60+” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2020
2020-06-19 12:42:04
I N F O R M A C J A dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
2020-06-16 14:14:55
KOMUNIKAT - STRATY SPOWODOWANE SUSZĄ
2020-06-16 13:25:44
Powszechny Spis Rolny - nabór na rachmistrza spisowego
2020-06-15 15:14:06
Atrakcyjne działki budowlane na sprzedaż w miejscowości Jabłonów
2020-06-04 09:39:12
Dzień Dziecka Życzenia
2020-06-01 12:16:38
URZĄD GMINY W BRZEŹNICY OTWARTY DLA INTERESANTÓW
2020-05-25 11:53:41
Komunikat GZU w Brzeźnicy
2020-05-20 08:33:17
„E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” wznawiamy szkolenia w wersji online
2020-05-13 22:15:27
Informacja dotycząca posiadania rachunków za wywóz ścieków
2020-05-11 14:58:07
Gminny Zakład Usługowy - Komunikat
2020-04-21 10:55:38
Wsparcie z ZUS w ramach „Tarczy antykryzysowej”
2020-04-07 13:04:56
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żaganiu - dane kontaktowe
2020-04-02 09:53:39
Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych
2020-03-27 13:42:06
Ograniczenia w ruchu na polskiej granicy
2020-03-27 08:57:29
Informacja dla osób powracających do kraju
2020-03-27 08:55:16
INFORMACJA DLA OSÓB STARSZYCHI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KWARANTANNIE
2020-03-23 13:21:12
Informacja od Dyrektora SP w Brzeźnicy
2020-03-20 13:39:55
Nowy komunikat GZU
2020-03-20 12:26:23
Komunikat GZU
2020-03-18 09:18:25
Zmiana sposób pracy urzędu !
2020-03-17 11:34:38
Amerykańscy żołnierze z wizytą w gminie.
2020-03-13 15:03:15
Informacja dotycząca bibliotek w gminie
2020-03-13 07:20:28
Informacja dla klientów Urzędu Gminy w Brzeźnicy
2020-03-12 14:24:32
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Brzeźnicy informacja
2020-03-12 14:21:03
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
2020-03-11 13:13:05
Będzie remont świetlicy we Wrzesinach
2020-03-11 08:13:43
Nowy nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2020 r.
2020-03-11 08:05:42
Co musisz wiedzieć o koronawirusie!
2020-03-02 10:38:43
Organizacje pozarządowe Zarządzenie 24 i 25 Wójta Gminy
2020-02-24 14:50:43
Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2020
2020-02-24 07:56:18
Organizacje pozarządowe Zarządzenie 19 i 20 Wójta Gminy
2020-02-18 16:10:17
UWAGA ROLNICY!
2020-02-18 12:20:20
Organizacje pozarządowe otwarty konkurs ofert 2020 na realizację zadania publicznego
2020-01-27 12:10:08
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT
2020-01-27 12:06:19
Osobowość Roku 2019
2020-01-17 11:36:35
e-aktywni pierwszy cykl kursów
2020-01-13 15:09:27
Demografia Gminy Brzeźnica w 2019 r.
2020-01-13 07:55:37
Poradnik ogólny Grypa ptaków
2020-01-08 09:23:39
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych od stycznia 2020 r.
2020-01-02 13:57:27
Informacja o zmianie konta
2020-01-02 11:51:09
Uruchomiliśmy FaceBook dla Gminy Brzeźnica
2019-12-23 10:22:26
Zmiany w czasie pracy Urzędu Gminy w Brzeźnicy
2019-12-16 13:29:23
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU
2019-12-03 07:24:06
Założycielka zespołu „Watra” z Medalem Stulecia
2019-12-02 14:25:58
Zielonogórski Orange Światłowód w naszej gminie
2019-11-27 14:55:08
Informacja o rezultatach zadania pn. "Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeźnica w 2019 r." – szkodliwość wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko.
2019-11-25 08:35:10
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
2019-11-25 08:32:52
ASF informacje dla rolników
2019-11-21 07:53:51
Zielonogórski Orange Światłowód w naszej gminie - Program gmina otwarta na inwestycje
2019-11-04 09:31:28
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej tj. dz. nr 25/41-Jabłonów.
2019-10-31 07:46:11
Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi
2019-10-19 10:36:14
„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA to kolejna odsłona kampanii Mała książka – wielki człowiek organizowanej przez Instytut Książki.
2019-10-08 10:28:28
Stacja meteorologiczna - bieżące dane
2019-10-07 10:33:44
Badanie opinii czytelników książek realizowane przez bibliotekęrazem z Instytutem Książki
2019-10-02 07:18:23
Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku publicznego na rok 2020
2019-09-24 08:40:40
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2019-09-18 12:36:21
Harmonogram polowań zbiorowych na m-c październik 2019
2019-09-18 12:32:32
E-aktywni mieszkańcy
2019-09-03 15:21:05
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie pragnie poinformowaćo realizacji projektu pn. "Misja Natura"
2014-03-11 11:50:36
Gmina Brzeźnica z dotacjami na zabytki
2014-02-27 07:18:16
Zespół "Stanowianie"
2014-01-15 06:05:05

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2020     |    Projekt i wykonanie © IM
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj