Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych edycja 2021- skorzystaj

 Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych edycja 2021- skorzystaj!

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, tel. 68 377 16 23 w terminie do 05 styczeń 2021.

Osoby do kontaktu Janina  Chęć.

 

  1. Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2021

  1. Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  1. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
  2. Program ma także zapewniać:
  3. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami

ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;

  1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:
  2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  3. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  4. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

 

Osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Usługi  opieki  wytchnieniowej  realizowane  w  miejscach, zamieszkania  osoby  niepełnosprawnej, ośrodkach  wsparcia, mogą   świadczyć  osoby  posiadające  uzyskane  kwalifikacje  w  zawodzie asystent  osoby  niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub  innym, zapewniającym  realizację  usługi  opieki  wytchnieniowej  w  zakresie  adekwatnym  do  indywidualnych  potrzeb  osoby  niepełnosprawnej. Opiekunem  mogą  być  osoby  z  przynajmniej  średnim  wykształceniem  posiadające, co  najmniej  roczne,  udokumentowane  doświadczenie  w  udzielaniu  bezpośredniej  pomocy/opieki  osobom  niepełnosprawnym. Osoby  chętne do  pełnienia  roli  opiekuna  osoby  niepełnosprawnej  i  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  proszeni    do  zgłaszania  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społeczne w  Brzeźnicy.     


 

Jednostką realizującą Program w przypadku zgłoszenia się chętnych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

Program będzie trwał od stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

 

Załącznik: Karta zgłoszenia Dodane: 2020-12-28 14:25:58 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj