Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Obwieszczenie Starosty Żagańskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F"

Żagań, dnia 15 stycznia 2016r.
 
ROŚiB-B.6740.1.2.2015
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
 
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 07.12.2015 r. pełnomocnika Pana Zbigniewa Kokoszki działającego z upoważnienia inwestora Zarządu Powiatu Żagańskiego, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:
 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1073F polegająca na przebudowie mostu na rzece Brzeźniczanka
w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1073F w km 0+200"
 
przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr:
- 841 , 842 (842/1, 842/2), 837/1 (837/3, 837/4), 191/8, 156/4 - gmina Brzeźnica, obręb 0001 Brzeźnica.
 
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki, która podlega podziałowi
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycje
- działki podkreślone - działki przeznaczone do przejęcia przez Powiat Żagański
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie projekt budowlany i podział nieruchomości.
 
Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.) z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własności Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu jest nieważna.
 
Akta sprawy zgromadzone w przedmiotowej sprawie, będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, pokój nr 1 (tel. 68-4775801) w godzinach pracy urzędu.
 
Do czasu wydania decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z w/w materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013r., poz. 267) po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaję się , iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
 
 
Z up. Starosty
Piotr Pietraszkiewicz


Dodane: 2016-01-19 10:56:27 - Administrator
Aktualizacja: 2016-05-04 08:38:49 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj