Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Zarządzenie Nr 21/2016
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 15 lutego 2016 r.
 
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/48/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 4 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016 roku
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1. Do oceny ofert złożonych w ramach konkursu powołuję Komisję Konkursową w składzie:
 
1. Danuta Roszak - Sekretarz Gminy
2. Maria Bladocha - Inspektor UG
3. Agnieszka Chabiniak - Inspektor UG
4. Marzena Szarzyńska - Inspektor UG
 
§ 2. Zasady działania komisji konkursowej określa regulamin prac komisji konkursowej określony w Uchwale Nr Nr X/48/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2016 r.
 
§ 3. Do zadań komisji konkursowej należy:
 
1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
2. zaopiniowanie ofert,
3. przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji, co do wyboru ofert.
 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Brzeźnica oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Adamowicz


Dodane: 2016-02-15 10:26:56 - Administrator
Aktualizacja: 2016-05-04 08:39:07 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj