Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Brzeźnica

 
Brzeźnica, 14.03.2016 r.
 
RG.0002.12.2016
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XII sesji Rady Gminy Brzeźnica.
Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Brzeźnica w dniu 24.03.2016 rok (czwartek) o godz. 10:00
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacje Wójta o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
6. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji stałych o odbytych spotkaniach czy posiedzeniach.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Chotkowie na roboty budowlane w kościele parafialnym pod wezwaniem narodzenia NMP w Chotkowie,
  - udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie na prace konserwatorsko-renowacyjne w kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie,
  - udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jerzego w Mirocinie Górnym na roboty budowlane w kościele po wezwaniem Św. Marcina w Wichowie,
  - udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach na roboty budowlane w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Karczówce,
  - udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia NMP w Chotkowie na prace konserwatorsko-restauratorskie, roboty budowlane w kościele filialnym pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela we Wrzesinach,
  - udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele filialnym pod wezwaniem Św. Anny w Stanowie,
  - zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica na 2016 rok,
  - zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzeźnica na 2016 rok,
  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat,
  - przystąpienia Gminy Brzeźnica do Stowarzyszenia "Aglomeracja Zielonogórska",
  - zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzeźnica,
  - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2016,
  - utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego,
  - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica na 2016 rok,
  - przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Brzeźnica,
  - zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Inne sprawy organizacyjne, które wynikną po wysłaniu zawiadomień.
10. Zakończenie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kosiński


Dodane: 2016-03-16 08:32:31 - Administrator
Aktualizacja: 2016-05-30 09:14:35 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj