Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeźnica na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016 -2026

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr 114/2016 z dnia 10.10.2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeźnica projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016-2026
 
Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ),
- uchwała Rady Gminy Brzeźnica Nr XV/85/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Brzeźnicy.
 
Czas trwania konsultacji:
- od dnia 10 października 2016 r. do dnia 25 października 2016 r.
 
Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemne uwag, propozycji i opinii przez mieszkańców Gminy Brzeźnica,
 
Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica oraz Biuletynie Informacji Publicznej informacji o konsultacjach oraz projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2026,
- zamieszczenie informacji o konsultacjach Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016 - 2026 na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Zielonogóska 30, 68-113 Brzeźnica,
- wskazanie komórki organizacyjnej, w której można uzyskać dodatkowe informacje wraz projektem dokumentu w wersji papierowej -pokój nr 7,13 Urzędu Gminy w Brzeźnicy,
- otwartych spotkań z mieszkańcami gminy w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy w godzinach pracy Urzędu.
 
Wynik konsultacji:
- Mieszkańcy Gminy Brzeźnica nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu "Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016 -2016" będącej załącznikiem do projektu uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzeźnica na lata 2016-2016.
 


Dodane: 2016-11-02 13:03:40 - Administrator
Aktualizacja: 2017-02-02 07:12:17 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj