Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Ogłoszenie dotyczące przyjmowania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące przyjmowania wniosków na dofinansowanie
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 r.
 
   Gmina Brzeźnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźnica w 2017 r. Dotacja na ten cel pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
   O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Brzeźnica dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
   Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez tut. Urząd w drodze przetargu, która na zlecenie dokona demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
 
   Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 800 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwianych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
 
   Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brzeźnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Zielonogórskiej 30 w pokoju 13 lub na stronie internetowej www.bip.brzeznica.com.pl
 
   Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, pokój 13 lub telefonicznie pod nr 68 368-16-19.
 
 
 
Dokumenty do złożenia:
 
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych
Wniosek o dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest
Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 
 


Dodane: 2016-12-05 09:56:31 - Administrator
Aktualizacja: 2017-04-04 07:38:22 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj