Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony oraz wspierania kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Zarządzenie Nr 19 /2014
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 3 lutego 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
 
§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu:
a) wspierania i upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji ,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu .
 
W następującym składzie:
1. Przewodniczący: Anna Choma - Inspektor UG
2. Sekretarz: Maria Bladocha - Inspektor UG
3. Członek: Ewa Wójtowicz - Inspektor UG
4. Członek: Anna Burchardt - Inspektor UG
 
§ 2. Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1, stosuje przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzenie Nr 1/2014 i 2/2014 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
 
§ 3. Do zadan Komisji konkursowej należy:
1. rozpatrzenie ofert pod względem merytorycznym,
2. zaopiniowanie ofert,
3. przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji, co do wyboru ofert.
 
§ 4. Komisja działa zgodnie z §14. ust. 1 Uchwały Nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013 r.
 
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy oraz na stronie internetowej Gminy Brzeźnica.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
mgr inż Jerzy Adamowicz
 


Dodane: 2014-02-03 17:49:41 - Administrator
Aktualizacja: 2014-06-02 11:38:46 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj