Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 8 stycznia 2014 r. na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Zarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 4 lutego 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 8 stycznia 2014 r. na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
 
   Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014. , w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 
zarządza się co następuje:
 
§1. W otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 wybrano ofertę złożoną przez:
1) Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "ZGODA BRZEŹNICA" i przyznano dotację w wysokości - 22.170,54 zł.
2) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "ZORZA BRZEŹNICA" i przyznano dotację w wysokości - 15.158,93 zł.
3) Żagańskie Towarzystwo Cyklistów "Huragan" 68-100 Żagań, ul. Bema 15 i przyznano dotację w wysokości - 2.670,53 zł.
 
§2. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonywania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionymi oferentami.
 
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Brzeźnica.
 
 
Wójt Gminy
mgr inż Jerzy Adamowicz


Dodane: 2014-02-05 21:43:03 - Administrator
Aktualizacja: 2014-06-02 11:39:36 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj