Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn. "Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonów"

I. WPROWADZENIE
W związku z realizacją zadania w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem PROW na lata 2007-2013, Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonowie reprezentowana przez Mariusza Dembińskiego – Prezesa Zarządu oraz Artura Jasińskiego – Skarbnika, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadanie pn. "Utworzenie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonów"
1) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
3) Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Pzp i wynosi poniżej 30 000 euro;
4) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonowie
Adres zamawiającego: ul. Żagańska (Remiza Strażacka), 68-113 Jabłonów
NIP: 9241720261
REGON: 977906340
telefon: 68/368-16-19
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica
 
III. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonów.
2. Urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa oraz spełniać standardy Unii Europejskiej. Kserokopie certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
3. Wszelkie prace związane z montażem urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń, wszystkie urządzenia mają być zamontowane na placu rekreacyjnym z zachowaniem stref bezpieczeństwa. W strefie bezpieczeństwa nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, innych urządzeń, ławek itp. Strefy bezpieczeństwa muszą być wydzielone wokół danego urządzenia oraz pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zabawowymi, do montowanych urządzeń zabawowych należy dołączyć instrukcje ich obsługi, przeglądów i konserwacji.
4. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe. Elementy metalowe ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym lub ocynkowane. Elementy drewniane wykonane z krawędziaków. Atesty należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
 
Dokumenty (schematy urządzeń, formularz oferty, formularza cenowy, umowa)
 


Dodane: 2014-05-21 12:40:10 - Administrator
Aktualizacja: 2014-09-03 07:56:28 - Administrator

Spis Powszechny Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj