Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Gospodarka odpadami

Od 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne będą odbierane z terenu gminy Brzeźnica przez firmę wyłonioną w przetargu:
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. (MPOiRD)
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań
 
 
Konto bankowe służące do rozliczeń dotyczących opłat za odpady: Bank Spółdzielczy w Żaganiu 74 9657 0007 0000 0017 3661 0002
 
 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Brzeźnica Nr XVI/109/2020 z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 2021 r., poz.45) dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.02.2021 r.

 

     W związku z powyższym obowiązująca od dnia 1 lutego 2021 roku stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady selektywnie zbierane od osoby wynosi 28,50 zł.

 

      Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obniżając ustaloną opłatę iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki obowiązującej opłaty o 1 zł.

 

   Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 57,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

      Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Brzeźnica.

     Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na numer rachunku bankowego Gminy w BS Żagań 74 9657 0007 0000 0017 3661 0002 lub u inkasenta, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

  
 


Dodane: 2014-01-22 11:41:51 - Administrator
Aktualizacja: 2021-02-03 13:41:01 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj