Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Regulamin wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich na terenie gminy Brzeźnica

   Na terenie Gminy Brzeźnica funkcjonuje 9 świetlic. Regulamin wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich na terenie gminy Brzeźnica reguluje Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 2 marca 2015 r. wraz z załącznikami.
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 37/2015
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 2 marca 2015 r.
 
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich na terenie gminy Brzeźnica.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Brzeźnica
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się Regulamin wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich będących własnością Gminy Brzeźnica, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Brzeźnica Nr 10/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich na terenie gminy Brzeźnica.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Adamowicz
 
 
 
Załączniki:
 
1. Regulamin wynajmu i użyczenia świetlic wiejskich stanowiących własność gminy Brzeźnica
2. Wniosek o wynajem/użyczenie świetlicy wiejskiej
3. Umowa najmu
4. Umowa użyczenia
5. Stawki czynszu oraz opłat za wynajem świetlic
6. Protokół zdawczo-odbiorczy
7. Zwrot kaucji za świetlicę
 
 
 


Dodane: 2015-06-19 13:09:05 - Administrator
Aktualizacja: 2015-06-19 13:55:38 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj