Biuletyn Informacji Publicznej
Samorzadowy Informator SMS
e-Mapa
Kanal Youtube
Gdzie jest burza?
Gdzie jest burza?
Zabytki gminy Brzeźnica

   Brzeźnica leży niecałe 10 km na północny wschód od Żagania, na skrzyżowaniu lokalnych dróg, nad rzeką Brzeźnicą. Już w XIII stuleciu stanowiła własność zakonu augustianów z Nowogrodu Bobrzańskiego. Zachowane zabytki pochodzą jednak z późniejszych czasów. Niewątpliwie interesujący jest barokowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny, zbudowany w latach 1703-1705. Jest to trójnawowa bazylika z transeptem, co stanowi unikat pośród wiejskich świątyń. Od zachodu przylega do niej prostokątna wieża, będąca reliktem wcześniejszej gotyckiej świątyni. Na wieży znajduje się dzwon z 1579 roku. Elewacje zostały rozczłonkowane pilastrami i zamkniętymi półkoliście oknami. We wnętrzach podziwiać można polichromowane sklepienie kolebkowo-krzyżowe oraz wyposażenie z późnego baroku. W pobliżu stoi barokowa plebania z 1676 roku , murowana z kamienia i cegły, piętrowa, nakryta czterospadowym dachem z dymnikami. W fasadzie nad wejściem jest wnęka z kamienną rzeźbą Anioła Stróża. W środku zachowały się sklepienia krzyżowe i kolebkowe, malowidła barokowe, jak również kolorowe sufity z drewna. Z innych zabytków należy wymienić eklektyczny pałac z II połowy XIX wieku. Jest to budowla piętrowa, z dekorowanymi gzymsami i obramieniami okien, nakryta dachem z powiekami.
 
 
Kościół p.w. św. Marii Magdaleny
 
   Nieco dalej na zachód znajduje się Stanów. Ta średniowieczna wieś w 1368 roku została zakupiona przez nowogrodzki zakon augustianów. Głównym zabytkiem jest tutaj kościół p. w. św. Mikołaja Biskupa z XIV wieku. W XVIII stuleciu kamienny kościół kryty gontem został rozebrany i na jego miejscu postawiono istniejącą do dziś świątynię. Posiada ona wiele cech barokowych, w tym charakterystyczną żółto-białą elewację. Jest budowlą murowaną, jednonawową z prostokątnym trójbocznie zamkniętym prezbiterium o dwuspadowym dachu. Wieża nakryta baniastym hełmem z latarnią. Wyposażenie jest późnobarokowe z połowy XVIII stulecia. Cenna jest gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z II połowy XV wieku. W okolicznych lasach znajdują się także ruiny starego cmentarza, pamiątka po nieistniejącym już kościele ewangelickim.
 
 
Kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa
 
   Wichów usytuowany jest w północnej części gminy i powiatu żagańskiego, na skrzyżowaniu lokalnych dróg. Miejscowość warto odwiedzić ze względu na zabytki. Spośród nich na uwagę zasługuje kościół filialny p.w. św. Marcina z II połowy XIII wieku. Jest to budowla jednonawowa, z dobudowaną wieżą krytą czterospadowym dachem z I połowy XVI wieku. Wnętrze kościoła robi duże wrażenie, a szczególnie tryptyk z około 1500 roku oraz ambona z malowidłami z XVII stulecia. Ponadto w Wichowie można obejrzeć pozostałości zamku Promnitzów z zachowaną bramą wjazdową. Ciekawy jest również parterowy zajazd z końca XVIII wieku z mansardowym dachem, obecnie służący za budynek mieszkalny. Na skrzyżowaniu z drogą do Kożuchowa natkniemy się na kamienno-ceglaną dzwonnicę , będącą śladem po kościele ewangelickim z przełomu XIX i XX stulecia, a rozebranym po 1945 roku. W ostatniej kondygnacji zachowały się na ścianach zegary.
 
 
Kościół p.w. św. Marcina
 
   Niecałe 5 km na południe od Wichowa znajduje się wieś Chotków. Położona wśród pól, nad rzeczką Brzeźnicą, wokół której jest kilka małych stawów. Wieś po raz pierwszy wspomniana w 1328 roku jako własność rodu von Nositz, w którego rękach pozostawała do połowy XVI wieku. W 1559 roku majątek kupił Fabian von Schoenaich. Po nim wieś kilkakrotnie jeszcze zmieniała właścicieli. Chotków trzeba odwiedzić ze względu na renesansowy dwór z II połowy XVI wieku. Był rezydencją obronną, otoczoną wałem, fosą i murem z czterema narożnymi cylindrycznymi bastejami , z których zachowały się dwie. W 1709 roku dostał barokową elewację. Jest to budynek piętrowy nakryty mansardowym dachem z lukarnami. Aktualnie stanowi własność prywatną . Interesujący jest także wczesnogotycki kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z II XIII wieku. Obiekt był parokrotnie rozbudowywany i remontowany. Świątynia murowana z granitu polnego i cegły. Elewację południową zdobi kamienny, trójlistnie wykrojony portal z XIII stulecia . We wnętrzu zachwyca późnogotycki tryptyk z początku XVI wieku, renesansowa kamienna chrzcielnica z II połowy XVI wieku, chór z 1568 roku, szereg płyt renesansowych z XVI i XVII stulecia. Kosciół otoczony jest kamiennym murem z piętrową bramą zakrytą czterospadowym dachem. W Chotkowie mieści się szlak dawnej kolei Zielona Góra-Szprotawa. Obecnie można popatrzeć na wysoki wał, łukowy most nad Brzeźnicą oraz starą stację z brukowanymi podjazdami.
 
 
Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
 
   Między Chotkowem a Brzeźnicą leżą Wrzesiny. We wsi znajduje się kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela, pochodzący z II połowy XIII wieku. Gruntownie przekształconego w 1550 roku, a powiększono o kruchtę w 1771 roku. Jest to budowla jednonawowa z dobudowaną absydą i wieżą, nakryta dwuspadowym dachem. Zachowała się chrzcielnica z XV-XVI wieku, ołtarz i ambona z około 1700 roku oraz chór muzyczny z roku 1661. Kościół otoczony jest starym murem z pozostałością bramy z XV-XVI wieku.
 
 
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 
   Karczówka przycupnęła między Brzeźnicą a Dzietrzychowicami. Pierwsza źródłowa wzmianka o niej pochodzi z 1532 roku. Niemiecka nazwa "Kalkreuth" wskazuje na założycieli miejscowości: osiadłych na tych terenach od średniowiecza ród Kalkreuthów. Od XVII wieku Karczówka była w posiadaniu żagańskich augustianów. Do miejscowości tej warto zajechać ze względu na barokowy kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Budowla jest niewielka, ale interesująca. Posiada jedną nawę i dobudowaną absydę. Walory architektoniczne zabytku podnosi wieżyczka wkomponowana w kalenicę nawy, zwieńczona baniastym hełmem z latarnią. Ponadto we wsi stoją dwa zabytkowe folwarki oraz zespół zabudowy mieszkalnej z przełomu XIX i XX stulecia.
 
 
Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej
 
   Jabłonów jest jedną z najciekawszych miejscowości w okolicy. Wieś wzmiankowana pierwszy raz w 1257 roku, założyli ją augustianie z Nowogrodu Bobrzańskiego, która pozostawała w ich posiadaniu do czasu kasacji zakonu w 1810 roku. W Jabłonowie znajduje się wiele zabytków architektonicznych, a wśród nich należy wymienić gotycki kościół parafialny p.w. św. Andrzeja. Wzniesiono go w końcu XIII lub na początku XIV stulecia. W końcu XV wieku rozbudowano go o wieżę, kaplicę i kruchtę. Kościół ma oryginalny gotycki dzwon z 1448 roku. Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z I połowy XVIII wieku. W przykościelnym murze znajduje się barokowa bramka. Ponadto we wsi mieści się dwór opata zakonu augustianów z końca XVII wieku, rozbudowywany do wieku XIX. Jest to budynek murowany, piętrowy, o cechach barokowych. Przed jego fasadą, przy drodze stoi kolumna z kamienną rzeźbą Piety z 1694 roku. W pobliżu zachowała się oficyna, która mieściła niegdyś kuchnię używaną w czasie wizyt opata. Jest murowana z kamienia, parterowa, założona na rzucie prostokąta i nakryta czterospadowym dachem mansardowym. Innego rodzaju zabytkiem jest dawna karczma lub dwór sołtysa z 1726 roku (budynek nr 27). To budynek murowany z kamienia, parterowy, na planie wydłużonego prostokąta, nakryty czterospadowym dachem. Za wsią, przy drodze do Żagania można obejrzeć kaplicę pasyjną pochodzącej z XVIII stulecia.
 

Kościół p.w. św. Andrzeja
  
Opracowano na podstawie publikacji:
"Lubuskie. Między Śląskiem a Łużycami"
 


Dodane: 2014-01-14 22:49:48 - Administrator
Aktualizacja: 2016-07-07 08:35:58 - Administrator

Lubuskie Warte Zachodu Wojewoda Lubuski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Punkt informacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Zrzeszenie Wójtów i Burmistrzów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ktrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Gazeta Lubuska Olimp Lubuski Lubuski Laur Oświaty Pogoda Zarządzanie Kryzysowe
Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel. 68 3681610
fax. 68 3771301
Województwo lubuskie
Powiat żagański

Sołectwa (oraz przysiółki)
Brzeźnica
Chotków (Studnice)
Jabłonów
Karczówka
Marcinów
Przylaski (Wojsławice)
Stanów
Wichów (Trojanówka, Przyborze)
Wrzesiny
Linki
Urząd Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Wydarzenia
Folklor
Zabytki
Galerie
Deklaracja Dostępności
Urząd Gminy Brzeźnica 2003-2021     |    Projekt i wykonanie © śp. IM kontynuacja JN
Kopiowanie i powielanie materiałów tylko za zgodą właściciela serwisu
Polityka prywatności i informacje o cookies - przeczytaj